– Det blir nattestenging av Atna bru på riksveg 3 i Stor-Elvdal natt til tirsdag 2. mai og natt til onsdag 3. mai fra klokka 21:00 til 06:00, melder Statens Vegvesen.

Atna bru på riksveg 3 går over Glomma, rett nord for tettstedet Atna i Stor-Elvdal kommune.

– Brua stenges på grunn av montering av stillassystemer som skal benyttes i det videre vedlikeholdsarbeidet på brua, sier byggeleder i Rolf Storsveen i Statens vegvesen.Statens vegvesen startet 11. april et større vedlikehold av Atna bru med ny kantdrager, nytt brurekkverk, mindre breddeutvidelse av brudekket, forsterkning av stålbjelkene ved pilarer under brua, utskifting av fuger og ny asfaltbelegning på hele brudekket.

Stengingene blir altså slik:

  • Mandag kveld 1. mai klokken 21:00 til tirsdag morgen 2. mai klokken 06:00.
  • Tirsdag kveld 2. mai klokken 21:00 til onsdag morgen 3. mai klokken 06:00.

Omkjøringsalternativene

Fylkesveg 219 kan benyttes for kjøretøy under 7,5 tonn. Omkjøring for lastebiler blir via E6. Nødetater i utrykning slippes forbi. Omkjøring vil bli skiltet og det vil være trafikkdirigenter til stede under nattestengingene.
– Vi beklager ulempene nattestenginga medfører for trafikantene, men for å gjennomføre monteringa av stillassystemene er vi avhengig av å stenge disse to nettene.