Denne tretønna ble for mye for skjenkekontrollen

Ellers hadde de ikke noe å anmerke da de "sjekket" Tynset Hotell.