Løypeforeningen har tatt en oppsummering av sommerens trimposter og malmleterposter. Til sammen er det registrert 11.477 turer.

Av Malmleterpostene er det Kvernskardet med 691 besøkende som er mest populær. Tett bak med 600 kommer Raudsjøpiggen.

Se antall besøkende på Malmleterpostene her:

 • Raudsjøpiggen: 600
 • Storvollhøgda: 268
 • Kjøliskarven: 133
 • Storskarven: 367
 • Kvitmannen: 500
 • Kvernskardet: 691
 • Korssjøvola: 71
 • Vigelpiken: 439
 • Ingulfskletten: 144

Til sammen: 3213

Trimpostene hadde alt fra 82 besøkende til over 2.500 som registrerte seg på postene. Den mest populære er Vardhøgda, mens Varglibusta fikk færrest besøk. Se oversikt over registreringer ved trimpostene her:

 • Mugg: 233
 • Røsjøen: 248
 • Varglibusta: 82
 • Mølmannsdalen: 850
 • Fjellkjerka: 625
 • Avholdshytta: 449
 • Storstenen: 268
 • Stikkildalskrysset: 155
 • Quintushøgda: 1360
 • Skistuggu: 425
 • Vardhøgda: 2569

Til sammen: 7264

Storsola fikk følgende besøk (sommer/vinter 2020/2021): 1000

Totalt ble det registrert 11.477 til sammen på postene.