↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

72 40 68 00

Besøksadresse

Øverhagaen 4
7374 RØROS
  1. Beskrivelse

Optimus - en Vekstbedrift

Kan vi hjelpe deg til å nå dine mål, eller å bidra til at du får oppfylt dine drømmer? Optimus as er en Vekstbedrift der vekst i denne sammenheng betyr menneskelig vekst. Vi utvikler mennesker, deres menneskeverd og deres selvrespekt!

 

Optimus as skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling

 

Vi skal videreutvikle vår forretningsidé om å være en moderne Vekstbedrift som utvikler mennesker gjennom tjenester innen attføring og yrkeskvalifisering. Vi utvikler arenaer der verdiskapingen skjer gjennom kompetanseutvikling hos deltakerne, og hvor leveransene er rettet mot både virksomheter og privatpersoner.

Vi skal etterstrebe at våre kjerneverdier blir førende for hvordan våre kunder og andre eksterne omgivelser opplever oss.

Ønsker du å vite mer om Vekstbedriftene, se www.asvl.no.