↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 48 37 30

Besøksadresse

Parkveien 24
2500 TYNSET
  1. Beskrivelse

Velkommen til Byggservice NordØsterdal as!

Fakta om Nordbohus

Siden 1985 har vi forvandlet nordmenns drøm om egen bolig til håndfast virkelighet. Nordbohus ble etablert ved at anerkjente bedrifter landet rundt sluttet seg sammen i en medlemseid organisasjon. Du finner et Nordbohus-kontor på over 60 steder i Norge. Lokal forankring og tilhørighet til distriktet betyr mye for oss. Vi tror at nærhet til kunden gir økt engasjement og bedre kunnskap om lokale forhold. Det være seg vær, vind, byggeskikk og håndverktradisjoner.

Nordbohus gjør mer enn å levere eneboliger
Vår virksomhet er mer allsidig -la oss nevne noen eksempler: Bygging av garasjer, påbygg, rehabilitering, bygging av barnehager og skoler, små og store boligområder I vid forstand ønsker vi å være et samlingspunkt for byggevirksomhet og boligkompetanse. Et sted hvor det er lett å komme med spørsmål og skaffe seg oversikt over hva som skjer på boligfronten i distriktet.

Ta kontakt i dag!