↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
 
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

72 41 42 41

Besøksadresse

Parkveien 5
2500 TYNSET
 1. Beskrivelse

UTDANNING:

 • Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo våren 1978.
 • Bankakademiets fagkurs i økonomi, økonomistyring og administrasjon.
 • Kreditkassens Lederskole fra mai 1984 til juni 1985.
 • Sparebankenes Lederforum fra 1989 til 1995.
 • Advokatforeningens advokatkurs 2004.

 

PRAKSIS:

 • Juridisk konsulent i Norges Fiskarlag i Trondheim fra 01.06.78 til 01.08.82. Høsten 1981 var jeg dommerfullmektig i fire måneder ved Orkdal Sorenskriverembete.
 • Kontorsjef og banksjefens stedfortreder i Kreditkassen- Fiskernes Bank AS i Harstad fra 01.08.82 til 01.08.85.
 • Banksjef i samme bank i Vadsø fra 01.08.85 til 01.10.86.
 • Banksjef i Tolga Os Sparebank fra 01.10.86 til 01.07.95.
 • Trygdesjef og regionleder i Trygdeetaten fra 01.10.95 til 01.02.02.
 • Seniorkonsulent i SpareBank 1 Midt-Norge på Røros fra 01.02.02.Siden 1. mai 2004 jobbet jeg både ved Hovedkontoret i Trondheim og avdeling Røros.
 • Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Robertsen fra 01.12.2005 til 01.07.2007. Fra 01.09.2007 har jeg drevet egen advokatpraksis med kontor i Røros og Tynset.
 • Jeg har dessuten jobbet deltid i to år som vitenskapelig assistent ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Oslo. Jeg har i perioder undervist og vært sensor ved Bankakademiet nå BI.Jeg har likeledes undervist og vært sensor ved Høgskolen i Hedmark.
 • Jeg har hatt en variert samling styre- og styrelederverv i forskjellige organisasjoner. Det samme gjelder kommersielle styreverv.