↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

913 25 515

Besøksadresse

Ålen senter, 7380 Ålen
7380 ÅLEN
  1. Beskrivelse
Du finner meg i lett tilgjengelige lokaler i 1.etg ÅlenTorget.
Ta kontakt på Sms eller Tlf.
 
  • Autorisert helsepersonell
  • Behandling av smertefulle negler 
  • Redusering av skadelige belastninger og feilstillinger i foten
  • Behandling av hard hud, vorter, sprekker, torner, fot og neglesopp
  • Henvisning til Helsepersonell ved behov