↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

62 48 00 42

Faks: 62 48 01 49

Besøksadresse

Brugata 7
2500 TYNSET
  1. Beskrivelse

Vi har hovedbase på Tynset. Dette ble registrert, etablert først på 70 tallet. Driften som den forgår i dag, går tilbake til den spede begynnelse i 1999. Da begynte vi med engrosalg av drivstoff, foreløpig i Vestfold, Østfold, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland og Sør-Trønderlag. Drivstoffet transporteres med egne vogntog. Firmaet driver også en lokal (Nord-Østerdal) såkalt varmeforretning. Det vil si at vi selger farget diesel, fyringsolje og parafin i nevnte område. Dette utføres av en mindre distribusjonbil. I tillegg har vi en automat bensinstasjon på Tynset.

Firmaet har i dag 2 sjåfører, 2 mann i salg/teknisk(provisjon), 1 mann på kontoret samt meg selv som av og til må gjøre alt pluss administrasjon.