DR-leder Solheim: – Det å drive markedsføring i blinde er tunge greier

Destinasjon Røros har fått tilsagn om 300.000 kroner fra Innovasjon Norge. Nå skal attraktiviteten til Røros måles.