Det ble Dans dag fredag – men alle fikk is!

Noen 17. maitradisjoner er så gode at de fint overlever korona-trusselen. Tegningene til andreklassingene ved Tynset barneskole er én av dem.