Det ble ingen positiv overraskelse for Tynset, men denne tynsetingen er allikevel optimist

Stortingsflertallet gjorde som de fleste forventet og nå skal det utredes om Tynset får flere statlige arbeidsplasser i form av etablering av Helsedataservice i nord-østerdalsbyen.