Stortingsrepresentantene Greni og Sandtrøen sendte pressemelding over billigere flybilletter og nattparkert fly ved Røros lufthavn, og lokalt stilte kommunestyrerepresentantene Guri Heggem og Kristoffer Tamnes opp og jublet minst like mye.

Dette er kjempegledelig og hurrastemning

Røros Sp, Guri Heggem og Kristoffer Tamnes

Onsdag kom nemlig nyheten om at regjeringen har besluttet å foreta en betydelig satsing for å styrke rutetilbudet på flyrutene omfattet av ordningen med statlig kjøp, de såkalte FOT-rutene. Dette vil gi billigere flybilletter langs kortbanenettet i Norge, inkludert mellom Røros og Gardermoen. Regjeringen stiller også krav til nattparkert fly ved Røros lufthavn.

Senterpartiets stortingsrepresentant fra Holtålen, Heidi Greni beskriver dette som svært gode nyheter og peker på at det er værforholdene på Røros gjør at det ofte ligger tåke over flyplassen.

– Det gjør at morgenfly ofte ikke kommer seg ned på flyplassen. Nattparkert fly vil gi en langt større trygghet for innbyggerne i regionen vår for at morgenflyet går når det skal, forteller Greni.

– Dette er viktig for reiselivet, det øvrige næringslivet og for alle pendlere i regionen. Jeg har kjempet for nattparkert fly på Røros nesten hver dag siden jeg ble stortingsrepresentant. Derfor er jeg utrolig godt fornøyd med at regjeringen har fått dette på plass, sier Greni.

Jeg har bursdag i dag, og dette er tidenes bursdagspresang

Ordfører på Røros, Isak V. Busch (Ap)

Regjeringens satsing på FOT-rutene innebærer en vesentlig reduksjon i billettprisene, blant annet skal maksimal billettpris, full fleksibel én vei, halveres på alle FOT-ruter. Senterpartiets stortingsrepresentant fra Tynset, Per Martin Sandtrøen, er glad for at regjeringen nå sikrer billigere flybilletter også mellom Røros og Oslo.

-Det gjenstår fortsatt en del arbeid før utlysningen av konkurransene senere i vår. Regjeringen kan derfor ikke gå inn i detaljer utover dette nå, men vi kan allerede si med sikkerhet at alle vil få lavere maksimalpriser og ingen vil få et svekket rutetilbud. Dette gjør at flere både kan fly billigere og få større forutsigbarhet for prisene på sine billetter. Dette er ei klar distriktssatsing fra regjeringa, som definitivt kommer Fjellregionen og Nord-Østerdalen til gode, fastslår Sandtrøen i pressemeldingen.

Da jeg sa nattparkert fly og billigere billetter under valgkampen, svarte Høyre med det var populistisk vås og at jeg ikke hadde dekning på kortet. Nå gjør vi det.

Finansminister Trygve S. Vedum (Sp)

– Nå er det hurrastemning

– Dette er kjempegledelig og hurrastemning, sier Guri Heggem og Kristoffer Tamnes til Arbeidets Rett.

De påpeker at det er kjempeviktig etter mye jobbing med å få inn nattparkerte fly i anbudet for Røros. Og veldig viktig at man halverer prisen på de dyreste billettene på alle Fot-ruter.

– Vi tror det vil øke trafikken, sier Heggem.

Dette er ei klar distriktssatsing fra regjeringa, som definitivt kommer Fjellregionen og Nord-Østerdalen til gode

Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentant SP

– Det er mange i regionen her som pendler ut på jobb som er avhengig av at flyet går om morran. Det er en samfunnskostnad å bli forsinket til jobb. Jeg ukependlet et halvt år og de morgenene flyet ikke gikk så gikk den arbeidsdagen fløyten. For da var forskjellen at du ikke var på plass klokka ni om morran, men klokka tre på ettermiddagen, forklarer Tamnes.

Nattparkert fly på Røros fører til bedre regularitet, spesielt på høsten når det er tåkeproblematikk på Røros og fly ikke kan lande. Derimot kan det ta av.

– Det vil være med på å øke regulariteten betraktelig, påpeker Heggem.

Hvor mye har det blitt jobbet for å få gjennom dette?

– Det har blitt jobbet massivt fra mange hold. Lokalt, regionalt og ikke minst våre folk på Stortinget med Sandtrøen og Greni. For Senterpartiet sin del så er det viktig å ha gjennomgående og god kontakt med de som sitter på Stortinget. Nå har vi nådd fram, mener Heggem.

– Tidenes bursdagspresang

Ordfører i Røros kommune, Isak V. Busch (Ap), er veldig glad for nyheten.

– Dette er litt av et kinderegg. Vi får reduserte billettpriser, nattparkert fly og det legges opp til økt setekapasitet i de områdene det er grunn til å forvente oppgang. Jeg har bursdag i dag, og dette er tidenes bursdagspresang, sier Busch oppglødd.

Anbudet som nå lyses ut, og skal starte 1. april 2024, har blant annet krav om nattparkert fly.

– Nå får vi det flytilbudet vi har ønsket oss. Det er så viktig at det stilles krav om nattparkert fly, og det er det vi har jobbet for gjennom hele anbudsperioden de siste fire årene. Når det endelig er et krav i anbudet, forplikter det tilbyderen. Jeg vet om flere i næringslivet som har hatt en større belastning ved jobbreiser fordi de har måttet overnatte. Nå kan de igjen foreta dagsreiser, og det betyr mye.

– At maksprisen på FOT-rutene blir halvert fra 1. april 2024 vil merkes godt på billettprisene. Dette er en gledens dag, avslutter Røros-ordføreren.

Også varaordfører Christian Elgaaen (SV) er glad for at det nå blir endringer på flyruta.

– Det er veldig bra og en stor politisk seier. Jeg er så glad for at vi endelig er lyttet til. Dette vil bety utrolig mye og er helt avgjørende for regulariteten og tilliten til flyruta vår, sier Elgaaen.

- Populistisk vås

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er også lett å få i tale. Da han gikk ut i valgkampen og sa at han ville halvere billettprisene og kreve nattparkert fly på steder som Røros, var det laber respons fra motstanderne, sier han til Arbeidets Rett onsdag.

- Det er det som er så ekstra artig med dagens nyhet. Det å komme i posisjon å få mulighet til å realisere noe av det vi lovte betyr mye. Da jeg sa nattparkert fly og billigere billetter under valgkampen, svarte Høyre med at det var populistisk vås og at jeg ikke hadde dekning på kortet. Nå gjør vi det, sier en tydelig fornøyd finansminister til Arbeidets Rett.

Slagsvold Vedum poengterer at dette har vært en sak for folk i Fjellregionen i mange, mange år.

- Sist jeg var på Røros sjøl var dette en av tingene som ble tatt opp, og det ble poengtert fra lokalt hold blant både reiseliv og annet næringsliv og lokale politikere at morgentåka fører til kanselleringer og derfor er dette med nattparkert fly så viktig.

Tirsdag besøkte finansminister Trygve Slagsvold Vedum Røros. Her snakker han om både strøm, flyruta, arbeidsmarked og landbruk.

- Nå blir dette kravet i neste anbudsrunden. Flyet skal stå på Røros og folk skal kunne stole på flyrutetilbudet og vite at flyet går. Det må være og skal kort og godt være et reellt tilbud, tilføyer han.


Videre blir maksprisen halvert. Det mener statsråden gjør flytilbudet mer tilgjengelig for flere.

- Kortbanenettet er en skjult juvel i Norge. Det er mange som ikke vet om hvor flott tilbud dette er. I den sammenheng er jo Røros lufthavn faktisk større enn mange av de veldig små langt kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Kortbanenettet binder Norge sammen, og selvfølgelig skal Røros være en del av det også. Der har det vært uro i årevis. Nå skal det bli både tryggere, bedre og billigere. Dette er en god dag.

Nils Kristen Sandtrøen (Ap), stortingsrepresentanten fra Tynset, sier følgende til Arbeidets Rett:

- Det er en veldig tydelig prioritering fra Ap og Sp-regjeringen for at det skal bo folk i hele landet vårt. Det viser hvor viktig det er at ordførere og lokale folkevalgte fra partiene våre jobber sammen med oss på Stortinget.

– Vil bedre regulariteten og troverdigheten

Gudbrand Rognes, lufthavnsjef ved Røros Lufthavn, sier dette er en gledens dag for flytilbudet i hele regionen.

– Regjeringens lovnad om nattparkert fly vil helt åpenbart bedre regulariteten og troverdigheten til flyruta på Røros, og reduserte makspriser vil være med på å øke antallet brukere og derfor komme til nytte for hele regionen.

Rognes tror også dette vil bety mye for folks bolyst, da det både vil være lett å komme seg ut i verden om en bor i Fjellregionen, og at det vil være enkelt å bo her og jobbe et annet sted.

– Næringslivet vil nå kunne stole på at flyet går, og det vil bety mye. Ikke minst bør også Visit Røros og Østerdalen heve flagget i dag da dette kan øke antallet tilreisende, og dermed verdiskapningen.

– Vi i Avinor og alle på lufthavna på Røros skal gjøre vårt beste for den som vinner flyruteanbudet og vil tillater å glede oss på en dag som dette. I morgen inviterer vi alle ansatte på kake, sier en glad lufthavnsjef.