Enhver står selvsagt fritt til å gi eller å la det være - men også til å trosse kommunale boikottvedtak.Over 30 kommuner har sagt nei til å delta i årets tv-aksjon, de fleste fordi midlene kanaliseres til WWFs globale Plastryddningsprosjekt, en organisasjon som også profilerer seg med å bevare rovdyr i norsk natur. Det er beklagelig når man ikke ser plasten i havet for bare ulv. To tanker i hodet er både mulig og ofte også å anbefale. WWF er en høyst kvalifisert aktør i kampen mot en av vår tids aller største miljøtrusler.