Det er mange hundre av dem i Norge, og Gudbrand vil ha flest mulig av dem hit