Det er ni måneder siden to REKO-ringer ble opprettet i regionen. Slik har det gått

REKO-ringen har gått gjennom sin første vinter, vår, sommer og pandemi med godt hell. Nå står høsten for tur.