Det går fint å drive en sportsbutikk uten å være med i en butikk-kjede

Og Aud Johanne Mælen forteller at når det 18. driftsåret var over viste det seg å bli et godt år totalt sett.