Det foreligger ikke offisielle sjølmordstall for 2020 ennå. Det forskes nå også ekstra på om koronasituasjonen det siste året har gjort det verre eller bedre for dem som sliter psykisk.

Uansett er 650 et høyt tall.

Til sammenligning har drøyt 100 personer omkommet som følge av trafikkulykker de siste årene. 2020 ble riktignok året med historisk lave dødstall i trafikken, og med 95 omkomne er tallet for første gang under 100. Sjøl om hvert dødsfall er en tragedie for dem som rammes, er det en viktig milepæl og en stor motivasjon til å komme enda lenger ned. Slik er det med sjølmordsstatistikken også. Tabuene rundt sjølmord må bort, og tallene må ned.

Det å forstå omfanget av at noen opplever at selve livet er mer skremmende enn døden, er for mange av oss nesten umulig.

Temaet er tabubelagt, men god informasjon om hvordan en kan forebygge sjølmord antas å hindre nye tragedier. Det er derfor blitt større åpenhet om sjølmord, og det er blitt opprettet flere hjelpetiltak.

Å omtale sjølmord i media er omdiskutert. Frykten for smitteeffekt er sterk. Samtidig har medievirkeligheten endret seg enormt de siste årene. Derfor tar mange til orde for større åpenhet rundt selvmord.

Temaet berører oss ekstra sterkt. Det handler om de største spørsmålene – om å ville døden eller å velge livet. Hvor mye åpenhet skal media tillate seg i omtale av sjølmord og sjølmordsforsøk?

Dette har vært temaer som har tilhørt et menneskes aller mest private sfære. Medienes varsomhet har både handlet om hensynet til de etterlatte, til avdødes ettermæle og en oppfatning om at selvmord ikke var noe vi snakket om – og dermed var det heller ikke noe å lage journalistikk om.

I romjula avsluttet en 17 år gammel gutt fra Alvdal livet sitt. Familien valgte åpenhet, i bygda, på sosiale medier og i media, mer eller mindre fra første stund. Med det går de foran og viser vei.

Det står stor respekt av det de gjør, der de lar andre ta del i sjokket, sorgen, og savnet. Det gjør det enklere for alle som står rundt, og kanskje de også gjør en forskjell for andre som bærer på noe som kan kjennes for stort.

Vi andre må tørre å kjenne på smerten, snakke om det, og vi vil forsøke å skrive om det.

Trenger du noen å snakke med:

Mental Helses Hjelpetelefon: 116 123 (hele døgnet). Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Kirkens SOS: 22 40 00 40