Det jobbes videre med sperregjerde og andre konfliktløsninger mellom reindrift og landbruk

I tråd med rettsforliket i «Tufsingdals-saken» skal det sette opp et sperregjerde på østsiden av Siksjøen og Tufsinga.