I oktober var nystiftede Alvdal Handelslag AS i kommunestyret og presenterte ideer for framtidig bruk av handelslagsbygningen. Ett av innspillene var å flytte biblioteket, som i dag ligger i kommunehuset, dit. Politikerne ønsket da en nærmere utredning, og den kom til kommunen i desember.

Torsdag skulle formannskapet ta stilling til to alternative innstillinger fra kommunedirektøren:

1. Kommunestyret ønsker å flytte biblioteket til lokaler som Alvdal handelslag AS tilbyr.
2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å jobbe videre med løsning mot Alvdal Handelslag AS, herunder leie alternativt kjøp.
3. Kommunestyret bevilger inntil 750 000 kroner fra disposisjonsfondet til kjøp av konsulenttjenester for å utrede ombygging av eksisterende lokaler i kommunehuset og 1. etasje i Dalsegga
4. Kommunedirektøren gjør nødvendig tiltak for å etterleve Lov om offentlig anskaffelse i saken.

eller det alternative forslaget:
Kommunestyret ønsker ikke å flytte biblioteket ut av nåværende lokaler og avslår tilbud fra Alvdal Handelslag AS.

Måtte inn med vara

Før saken i det hele kunne bli diskutert, ble habiliteten til henholdsvis ordfører Mona Murud (Sp) og Jan Sagplass (H) vurdert, og begge ble på grunn av slektskap til eiere av Alvdal Handelslag AS erklært inhabile.

Dermed kom vararepresentantene Simen Steigen (H) og Britt Guri Nordtun (Sp) inn som formannskapsmedlemmer.

Ap-representantene, Johnny Hagen og Ole Arne Sandli, sammen med Høyres Simen Steigen, ga tidlig klar beskjed om hva de mente, og det var rett og slett at prosjektet ville bli for dyrt, så de gikk for å avslå tilbudet fra Alvdal Handelslag AS.

Men de fire andre representantene, Leif Langodden, Sp, som var fungerende ordfører under behandlingen, partifelle Britt Guri Nordtun, KrFs Arne Dagfinn Øynes og MDGs Anne Goro Tronsmo Haugland, var begeistret for planene og sa tidlig at dette ville de gå for, men en endring i vedtaket ønsket de.

Nemlig at det ikke skulle bestemmes flytting, men bli foretatt en utredning.

Dermed ble vedtaket slik:

1. Kommunestyret ønsker å utrede flytting av biblioteket til lokaler som Alvdal handelslag AS tilbyr.

2. Kommunedirektøren gis i oppdrag å jobbe videre med løsning mot Alvdal Handelslag AS, herunder leie alternativt kjøp.

3. Kommunestyret bevilger inntil 750 000 kroner fra disposisjonsfondet til kjøp av konsulenttjenester for å utrede ombygging av eksisterende lokaler i kommunehuset og 1. etasje i Dalsegga

4. Kommunedirektøren gjør nødvendig tiltak for å etterleve Lov om offentlig anskaffelse i saken.

Saken skal opp i kommunestyremøtet senere denne måneden.