– Et nytt destinasjonsselskap trenger en visuell identitet. Dette er selve grunnstammen i merkevaren vår og er en guide for all kommunikasjon og merkevarebygging. Det tydeligste i en bedrifts visuelle profil er kanskje logoen og fargene. Men bak dette ligger det en bred prosess med blant annet forankring i selskapets strategi, sier reiselivssjef Tove R. Martens i en pressemelding

Ifølge pressemeldingen gikk destinasjonsselskapet bredt ut blant lokale, regionale og nasjonale design- og merkevarebyråer da den visuelle identiteten ble lagt ut på anbud.

I et møte tirsdag 8. november ble Destinasjon Røros vedtatt avviklet og det nye reiselivsselskapet Visit Røros og Østerdalen ble stiftet. – Jeg er utrolig lettet og glad for at vi nå ser at vi har jobbet med noe som er bra. Jobben er ikke på langt nær ferdig, men vi måtte gjennom dette først, sa reiselivssjef Tove Martens etter møtet.

Etter en grundig utvelgelsesprosess falt valget på Nonspace, med avdeling i Trondheim og Bergen, som tidligere har jobbet med både Visit Trondheim, Visit Bergen, Britannia og Rosenborg Ballklubb.

– Vi er svært glade for å ha blitt valgt som merkevarebyrå for Visit Røros og Østerdalen. De siste årene har reise-, turisme- og destinasjonssektorene gjennomgått store endringer som følge av behovet for å reise mer ansvarlig og tilpasse seg post-pandemiske livsstiler. Visit Røros og Østerdalen har tatt på seg en ledende rolle i å finne nye tilnærminger til disse utfordringene. Organisasjonen er en viktig del av lokalsamfunnene og -økonomien og vi tar på oss oppgaven med å videreutvikle destinasjonen med stor ærbødighet, sier Ramona Horn, Studio Director hos Nonspace.

– Den visuelle profilen skal reflektere destinasjonens «personlighet», visjon og verdigrunnlag, og bygge opp under Visit Røros og Østerdalens sterke sider, sier reiselivssjefen.

– Profilen vil være sentral i den videre utviklingen av hele destinasjonen som et attraktivt reisemål nasjonalt og internasjonalt. Her mener vi at Nonspace kan bidra med viktig erfaring, kunnskap og ressurser for oss.

– Vi ser mange spennende muligheter for å nå både lokalsamfunnet og innenlandsreisende, samtidig som man videreutvikler regionens posisjonering internasjonalt. Området er til dels en skjult perle på den internasjonale scenen og viser at det finnes mer å tilby enn bare fjorder og storbyferier, sier en engasjert Ramona Horn.