Det økologiske jordbruksarealet går ned i hele landet. Lokalt går det ned til dels kraftig

Jorda på bildet bak Morten og Ola Øverli ble drevet økologisk. Det gjør den ikke lenger.