Gå til sidens hovedinnhold

Det store smitteutbruddet

På dagen 14 måneder etter at Norge stengte ned, kom koronaen for fullt til Fjellregionen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Onsdag 12. mai, ett år og to måneder etter at Helsedirektoratet innførte de mest inngripende tiltak Norge har innført i fredstid for å hindre spredning av sjukdommen covid-19, smalt det i vår lokalavisverden. Det første tipset til Retten-redaksjonen var at elever og lærere i flere skoleklasser på Tynset ble bedt om å teste seg onsdag kveld. Omfanget var det naturlig nok umulig å si noe om, men testingen var i gang.

Regionen har hatt få og spredte tilfeller av smitte i året som har gått. En trenger ikke så mange hender og fingre for regne dem alle. Flere av smittetilfellene vi har rapportert om, har dreid seg om folk fra Fjellregionen som studerer eller arbeider utenfor regionen. Disse tilfellene medførte dermed ingen økt smittefare lokalt.

Denne gangen er det annerledes.

Ikke overraskende sprer det seg like fort og lett her som resten av landet. Det som heller ikke må overraske oss, er at det krever enorm evne til omstilling og fleksibilitet, kunnskap om kommunikasjon, kompetanse om smittevern og krefter til å stå i det.

Det har snart gått ei uke siden den første meldingen om bekreftet smitte og vi kan konstaterer at regionen synes å være godt rustet til å takle det store utbruddet som kom og som vi ennå står midt i.

Skoler og barnehager, arbeidsliv, næringsliv og private sammenkomster, alt og alle blir påvirket. Feiringen av nasjonaldagen var planlagt i tråd med gjeldende regler og anbefalinger for lengst, men når den 17. mai kom var det meste av program ytterligere avblåst. Det var flaggheising og pynting, samt noe spredt korpsmusikk, rundt om, men ellers ble feiringen avholdt i ytterst rolige former i hele regionen.

Det er imponerende å se helsepersonell og kommunenes ledelse utvise faglig, dyktig og tydelig ledelse. Det er gledelig å se befolkningens oppslutning og vilje til tilpasning og innsats, både frivillig og pålagt.

Smittespredningen og det at regionen langt på vei så tydelig samordner ulike tiltak nå, viser oss i praksis at vi lever og virker i én felles bo- og arbeidsmarkedsregion. Kun Holtålen ser ut til å anta at deres grense står seg sterkere mot viruset enn de andre, da de så langt ikke har meldt om noen lokale tiltak. De har så vidt det er kjent heller ingen smittede, men det er det heller ikke i Røros til sammenligning.

Våre ungdommer reiser til Alvdal, Tynset og Røros for å gå på videregående skole hver eneste dag. Arbeidstakere i både privat og offentlig sektor pendler til og fra forskjellige kommuner i hele det geografiske området vi omtaler som Fjellregionen. Viruset sprer seg med folk, og folk som flytter på seg kan være med på å spre viruset. Det gjelder inn og ut av miljøer, kommuner og regioner.

I over ett år har vi levd med at store arrangementer er avlyst, slik som Femundløpet og Rørosmartnan, eller blitt avholdt kun for kommunens innbyggere, slik som Vinterfestspill i Bergstaden ble åpnet kun for rørosinger. Begrunnelsen fra myndighetene har vært å unngå aktivitet der folk må reise og flytte seg, og hvor det samles folk fra ulike kommuner. Konfirmasjoner og navnefester er avlyst nettopp av samme grunn.

Flere har henvendt seg til Arbeidets Rett etter at Tynset kommune opplyste i en pressemelding at smitteutbruddet i Tynset knyttes til et eller flere religiøse arrangement i månedsskiftet april/mai. Der skal personer fra ulike kommuner i regionen ha vært samlet. Det ble samtidig poengtert at arrangementet eller arrangementene ble gjennomført innenfor gjeldende smittevernregler.

Det skal ha vært tre tilreisende fra sørfylket som deltok, men de tilreisende hadde ingen symptomer og kom fra et område med relativt lavt smittepress. De skal heller ikke ha hatt kjente nærkontakter som tilsier at de er smittebærere, men dette følges opp i den eller de respektive hjemkommunene.

Vi vil på det sterkeste advare mot jakten på syndebukker i denne forbindelse. «Skaden» har skjedd. Noen er kanskje mer ansvarlige enn noen andre i et lite bilde, men i det større må vi alle bidra til felles forståelse bygd på fakta. Folk og næringsliv rammes av restriksjoner som vi gjerne skulle vært foruten, sjøl om vi forstår at de nå er helt nødvendige. Men, smitten er spredt og antallet som har covid-19 vil ventelig stige de nærmeste dagene. La oss håpe at ingen blir alvorlig sjuke.

Samtidig fratar det ingen enkeltpersoner eller miljøer for at vi hver og en har et stort ansvar i all vår framferd – nå og enda ei stund framover. Alle må begrense farting og omgang med folk, bruke munnbind, sprite hender og holde avstand.

Det vi vet er at den absolutte risikoen for å dø av covid-19 egentlig er svært liten. Videre vet vi generelt at høy alder og kroniske sykdommer øker risikoen for alvorlig sykdom og død ved koronasmitte, mens unge og friske er mindre utsatt.

Heldigvis for Fjellregionen så skriver vi mai 2021.

Svært mange av de eldre og mest sårbare gruppene har fått både første og andre dose av vaksinen. Helsepersonell er også langt på vei ferdig vaksinert.

Dette er avgjørende. Både for sjukehusene våre, som eventuelt må ta inn pasienter som krever døgnkontinuerlig pleie, og alle som tar seg av alt fra smittesporing og vaksiner til pleie- og behandling ved helsetjenestene og i eldreomsorgen i hele regionen.

Det sikrer at det er mange flere hender, hoder og hjerter å ta av, for å begrense og beseire smitteutbruddet.

Nok en gang, de negative konsekvensene for næringslivet, virksomheter og arbeidsplasser, unge og eldres psykiske helse, og begrensningene i livene til folk flest, kan ikke underslås. Frykten noen føler er rasjonell. Like fullt, for oss som jobber i lokalavisa, har det ikke vært vanskelig å finne lyspunkter i pandemien.

Sjelden har stillingen til redaktørstyrte medier stått sterkere. Aldri har så mange lest oss i Retten digitalt, og ikke for mitt bare liv kan jeg finne grunner til at vi ikke skal spre håp og glede og fortelle om all den frivillige innsatsen, åpenheten og rausheten som lokalsamfunnene våre viser disse dagene.

Takk for alle tilbakemeldinger og nye tips.

Oppdatert: Etter at denne kommentaren ble skrevet tirsdag formiddag, meldte Røros kommune tirsdag kveld at en person bosatt i kommunen har avlagt positiv hurtigtest.

Ordliste covid-19

Smittet med covid-19: Du er testet og fått positivt svar bekreftet via PCR test (ikke hurtigtest)

Nærkontakt: Du har vært i kontakt med en person som er påvist smittet med covid-19. For å bli definert som nærkontakt må man ha vært innenfor 2 meters avstand mer enn 15 minutt eller hatt direkte kroppskontakt.

Isolasjon: Du er påvist smittet gjennom en test. Du kan gå ut av isolasjon tidligst etter 10 dager hvis du har vært symptomfri de siste 24 timene. Du trenger ikke ta ny test for å gå ut av isolasjon.

Smittekarantene: Du er nærkontakt til en påvist smittet. Du testes. Tidligst etter 7 dager skal du testes på nytt. Hvis denne sendeprøven er negativ kan du gå ut av smittekarantene. En negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i smittekaratene eller ikke.

Ventekarantene: Du har eller har hatt kontakt med en som er satt i smittekarantene. Du kan gå ut av ventekarantene når den som sitter i smittekarantene har negativ sendeprøve. Negativ hurtigtest påvirker ikke om du sitter i ventekarantene eller ikke.

Eksempel: Du er forelder til en elev på et trinn der det er påvist smitte. Ditt barn defineres som nærkontakt. Du defineres ikke som nærkontakt. Ditt barn skal i smittekarantene. Du skal i ventekarantene.

Utvidet testing av andre tilstøtende grupper: F.eks der kommunen har valgt å teste flere klassetrinn enn der det er påvist smitte. Alle disse elvene settes i avventende smittekarantene i påvente av at resultater fra alle i disse gruppene foreligger.

Kommentarer til denne saken