(Nationen:) Sommer er sesong både for feriereiser i bil og husdyr som slippes på beite. Dette fører dessverre til flere saker hvor husdyr blir påkjørt, uten at bilistene melder fra, ifølge forsikringsselskapet Gjensidige.

– Vi håper på det beste, men forventer også i år en del henvendelser fra bønder som har fått ihjelkjørt dyr på beite. Det verste er at bilførere ikke varsler fra, og at dyrene blir liggende og lide, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

En tidligere undersøkelse Ipsos har gjennomført for forsikringsselskapet viste at 1 av 5 som hadde kjørt på dyr hadde kjørt videre uten å se til hvordan det hadde gått med dyret.

Beitedyr kan i sommervarmen trekke mot veier og inn i tunneler for å kjøle seg ned.

– Får panikk

Eklo tror det er flere årsaker til at folk stikker av etter å ha kjørt på dyr.

– Noen får panikk eller vet ikke hva de skal gjøre. Jeg tror også det fortsatt finnes en forestilling om at det vil koste dyrt å melde fra om å ha kjørt på sau eller andre husdyr, sier Eklo.

Men ifølge Gjensidige er ikke dette noe som vil ruinere deg. Erstatning for dyret du kjører på er en sak mellom forsikringsselskapet og eier av dyret, og ikke noe du må betale av egen lomme. Du mister heller ikke opptjent bonus på bilforsikringen din.

Kan bli straffet

Samtidig har du plikt til å melde fra dersom dyr er skadet, enten det er sau på beite eller en elg. Melder du ikke fra, kan du få straff.

– Skadde dyr vil prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Meld fra til nærmeste gård, politiet eller viltnemnda. Har dyret løpt videre, merk stedet slik at det blir enkelt å starte søk etter det, sier Eklo.

Her er Gjensidiges råd dersom uhellet er ute:

  • Stopp og observer dyret.
  • Om dyret er dødt, prøv å få det ut av veien, eller sett opp varseltrekant.
  • Om dyret er skadet, se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre.
  • Meld fra til eier, nærmeste gård, viltnemnda i kommunen eller politiet.
  • Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.