Kommentarene haglet inn på Rettens facebookside under saken om hva som blir konsekvensene av Fias’ nye avfallsordning.

For de aller fleste blir fire ulike plastdunker avfallshverdagen framover. En for restavfall, en for matavfall, en for glass og metall og en for papp og papir. Den nye ordningen gleder fra september, og Fias (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS) starter utkjøring av dunkene i mai. Kostnaden med dunkene bakes inn i renovasjonsavgiften.

Fias oppfordrer til å ha dunkene plassert ved boligen til daglig, og så sette dem frem til vegen på hentedagen.

– Mange vil nok også ha dunken stående der de har sekkestativet i dag, kommenterer Hanne Maageng Lund i Fias i kommentartråden der Annette Holmseth har sagt at hun personlig gleder seg til å få dunkene og har plass til dem, men legger til at hun undrer seg på hvordan det blir i tette boligstrøk.

– Pent blir det ikke heller, og hvor skal alle disse dunkene stå?, spør Holmseth.

– Distriktsfiendtlig

Terje Moan er blant dem som ikke bor i tettbygd strøk, men derimot har 400 meter gardsveg.

– For meg synes dette som nok et distriktsfiendtlig tiltak. Det virker greit for de som bor i byer og gater, men ikke der det er mer spredt bebyggelse, mener han.

Til det svarer Maageng Olsen at om noen synes det blir langt å trille, anbefaler Fias å ha dunkende stående litt nærmere vegen, og sette dem helt fram på hentedagen.

Thorleif Thorsen følger opp med å skrive at han synes løsningene for dem som bor langt fra offentlig veg virker noe lettvinte.

– Det er utfordringer med innsamling i områder med spredt bebyggelse. Kostnader er én ting, men vi ønsker heller ikke å kjøre i stykker gårdsveger, skriver Maageng Olsen.

– Nytt i kulturlandskapet

Per Hvamstad, som har bak seg en yrkeskarriere som museumsmann skriver:

– Nye innslag i kultur-/bygdelandskapet. En erstatning for mjølkebokken. Akkurat pent blir det ikke. Ikke lettvint for den som bor litt unna vegen.

Hva med lukt?

Roar Bangen påpeker at det kan være lenge at restavfall som brukte bleier skal ligge én måned i dunken før det tømmes på sommerstid.

– Blir ikke grillsesong. For rundt den dunken blir det ikke noe trivelig, mener Ole Helge Rønning.

Oppfordringen fra Fias er å pakke inn det som eventuelt måtte lukte.

– Det går an å levere på gjenvinningsstasjonen i stedet for å vente til neste henting. Det vil i så fall koste litt ekstra, opplyser kommunikasjonssjefen.

Hva med rabatt?

Rabatt i prisen etterlyses for dem som komposterer selv.

– Jeg har bokashi-kompostering av matavfall. Da blir den ene dunken unødvendig, opplyser Berit Cathrine Johnsen.

– Det tilbudet vi har nå, er at vi gir tilskudd til dem som vil kjøpe hjemmekomposteringsutstyr, sier Hanne Maageng Olsen til Arbeidets Rett.

Hun legger til at flere av dem som har bokashi sier at det kan bli litt matavfall likevel.

– Utgangspunktet er at alle får dunk. De som har lite avfall, kan samarbeide med naboen, oppfordrer hun.

Gleder seg

Flere forteller om erfaringer fra andre deler av landet der de har hatt dunker i mange år allerede.

– Glede mæ! Har hatt flere dunka i alle år i Trondheim og det blir en fryd å slipp å mellomlagre papp og diverse i garasjen, kommenterer Eva Askim.

Eva Beate Borgos skriver at den eneste ulempen er fire bokser under kjøkkenbenken, men at det går an å legge godsida til.

– Dette blir knall!, mener Glenn Erik Haugland.

– Dette blir bra, kommenterer Gunn Iren Frengstad.

Travelt i telefonen

Kommunikasjonssjef Hanne Maageng Olsen forteller at mye av arbeidsdagen hennes går med til å svare på spørsmål om den nye ordningen nå.

– Særlig fram til 5. februar, for innen den datoen må folk si fra om de vil samarbeide. Vi har jevnt med henvendelser fra folk som vil det, bekrefter hun.

Noen av spørsmålene handler om dunkstørrelse.

– Hvor store dunker finnes?

– Størrelse er basert på antall abonnement og type abonnement. Vi har en formel der vi beregner avfallsmengde. 1000 liter er den største en kan han. Men man kan jo ha flere store, hvis ikke én er nok, forklarer Maageng Olsen om tilfellene der mange vil gå sammen.

Hun sier også at det er artig å se på Facebook at folk gir uttrykk for at de ser fram til å få ny ordning. De som gleder seg, er nemlig ikke de første til å ta opp telefonen for å ringe, ifølge kommunikasjonssjefen.