Dette er de nye gutta på skauen: Morten (15) og André (14) har sommerjobb blant furu og gran – sammen med ti til!

I alt 12 unge menn hogger skog i Haverslia på Tynset sammen med Idar Nybø og Vegard Mikkelsen i sommer.