Dette er hva som meldes om skredfare og flom i helgen

Helgens varsel er gult når det gjelder jord-, sørpe- og flomskredfare i høyereliggende strøk i Sør-Norge og i de sørlige delene av Trøndelag.