De som ferdes langs riksveg 3 har i god tid fått informasjon om at vegen ville være stengt i tre døgn som følge av vedlikeholdsarbeid på Estensmo bru.

Tirsdag kunne Arbeidets Rett melde at arbeidet brua gikk som planlagt og at man ville allerede samme kveld kunne åpne igjen for trafikk over brua med lysregulering.

– Riksveg 3 er åpent med lysregulering ved Estensmo bru i natt, skriver byggeleder i Statens vegvesen, Rolf Storsveen til Arbeidets Rett i en SMS sent tirsdag kveld og fortsetter:

– Vi vil også forsøke å holde åpent utover dagen i morgen, men i perioder vil det bli nødvendig å stenge veien for å få heise inn utstyr. Derfor vil skilt som varsler om stengt bru bli stående oppe og vi håper at trafikanter som har mulighet til å benytte seg av andre ruter respektere dette.

Flere måtte snu

Midt på dagen tirsdag var det unormalt mye trafikk nord for brua, gjennom Kvikne. Nok til at en skulle tro at det allerede var åpnet opp for lett trafikk.

Det var derimot ikke tilfelle. Ved Estensmo bru var det en bilkø på omtrent sju biler da Retten ankom, og brua var fremdeles stengt. Hver enkelt bil ble nødt til å snu på stedet og ta den lange turen tilbake til Ulsberg, som er nærmeste omkjøringsvei.

Hytteeier trådde til

Hytteeier Tore Estensvoll fulgte med på trafikken ifra hytta like ved Estensmo bru. Han dro etter hvert ned til brua for selv å dirigere bilene.

– Det har vært litt kaotisk her etter de stengte brua, spesielt med utenlandske trailersjåfører som har blitt nødt til å snu her.

– Det er skiltet tydelig at riksveg 3 er stengt, men det er det ikke alle som får med seg.

Estensvoll hevdet at det har kjørt flere hundre biler bort til brua i løpet av de første tolv timene brua var stengt.

– Hva slags reaksjon får du av bilførere når du sender dem tilbake igjen?

– Noen er blide og hyggelige, mens andre er sure. Flere har spurt meg personlig om jeg ikke kan spørre vegvesenet om de kan slippes forbi. Da har jeg gitt beskjed om at det ikke er mitt ansvar.