Dette huset kan kommunen kjøpe for å bedre trafikksikkerheten

Kommunedirektøren i Tolga innstiller på at kommunen skal kjøpe et hus i sentrum av Tolga.