Dette rv3-krysset kan snart bli historie

Nye Veier og Statens vegvesen foreslår fem kilometer ny E6 og et nytt kryss sørøst for Ulsberg i Rennebu kommune.