Dette sies om Gauldalsløypa: - Vil gi bolyst. Fylkesmannen varsler klage. Ingen terrenginngrep. Sterk konflikt med friluftslivet

Noen er for, andre imot. Ny behandling for etablering av Gauldalsløypa er i gang og Holtålen kommune har fått flere høringsuttalelser. Handel, friluftsliv og reindrift er noen av momentene som tas opp.