Dette unge paret kunne tenke seg å bytte bostedskommune: – Det hadde vært mest praktisk om vi alle i grenda hadde lik postadresse

Jørgen Kvåle (23) og Inger-Lise Rogneslien (23) bor 100 meter fra kommunegrensa og vil gjerne at grensa flyttes, så de kan bo i samme kommune som resten av grenda.