Dette vil ikke fylkesmannen gi tillatelse til og har endret kommunens vedtak

Fylkesmannen i Trøndelag har gjort om Holtålen kommunes vedtak om fradeling av to boligtomter på dyrkajord.