I år er det flere valg for de fleste av oss. Samtidig med kommune- og fylkestingsvalg gjennomføres det i år også valg til styringsorganer i Den norske kirke: menighetsråd og bispedømmeråd. Alle bispedømmerådene utgjør sammen kirkas øverste styringsorgan: Kirkemøtet. Hva de som blir medlemmer av bispedømmerådet mener og vil arbeide for, har derfor viktige konsekvenser også for hvordan kirka utvikler seg på nasjonalt nivå. Hvis du er medlem av kirka og over 15 år, har du stemmerett ved kirkevalget og kan påvirke kirkas retning videre.

Kirka kan utvikle seg og endres. Hamar bispedømme er på mange måter et foregangsbispedømme som viser hvordan endring kan skje. I Vang kirke ble Norges første kvinnelige prest ordinert, og Hamar var det første bispedømme med kvinnelig biskop. Og i Hamar bispedømme hadde vi den første vielsen av et homofilt par.

Ved forrige kirkevalg i 2015 var den viktigste symbolsaken spørsmålet nettopp om vigsling av homofile par. Åpen folkekirke vant valget og bidro til at ordningen med kirkelig vigsel også for mennesker av samme kjønn i 2017 kunne bli innført i Den norske kirke. Ved kirkevalget i år stiller det folk til valg på andre lister, som mener at dette vedtaket bør gjøres om. Åpen folkekirke vil fastholde vedtaket, og vil samtidig jobbe for at kirka skal fortsette å utvikle seg og være ei mer demokratisk kirke og ei inkluderende kirke som har rom for alle som ønsker det – i alle aldre og i ulike livssituasjoner.

Når du er i valglokalet - bruk de få minuttene ekstra til å avgi din stemme ved kirkevalget. Godt valg!

Njål S. Føsker, Finn Huseby, Lars Erik Hyllvang, Trond G. Løkken, Hege Midthun, Kjersti Øversveen,
kandidater fra Solør, Vinger og Odalen og Østerdalens prostier på Åpen Folkekirkes liste
ved valget 2019 til Hamar bispedømmeråd/kirkemøtet