Diskuterte ulovlig bygging: – Hvem skal få gebyret?

Formannskapet i Tolga diskuterte om tiltakshaveren eller byggfirmaet skal betale boten for et ulovlig oppført anneks i Hodalen.