Disse anleggene er prioritert til spillemidler i Holtålen

Politikerne i Holtålen skal foreta en prioritering av spillemiddelsøknadene for 2021. Fire søknader er kommet inn til kommunen.