Disse er på valg til årsmøte i NØK

Os, Folldal, Tolga og Rendalen skal velge representanter til årsmøte i NØK. Se hvem som er på valg.