– Gjennomføringen av 17. mai har i alle år vært lagt opp som dugnad. I år er du oppnevnt til å bidra under arrangementet i Ålen. Ålen IL ved Håndballgruppa står årlig som medarrangør, og vi håper du har anledning til å hjelpe oss med å skape en fin ramme rundt nasjonaldagen, opplyser Holtålen kommune i brev til komiteen.

Første møte er satt til torsdag 30. mars.

De som er satt opp i komité er:

Elin Iren Døhl May

Iren Furre Johannessen

Lars Mikael Jonsson Hov

Gunn Sivertsgård

Tone Langmo

Hilde Bukkvoll

Kari Paula Lundereng

Bjørg Ingrid Grønli

Ellen Løberg

Jens Grytbakk

Jon Erik Brattås

Torkil Kirkhus

Ivar Skjefte

Oda Hilmo

Stian Skogås

Lars Magnar Brattås

Ole Brattås

Johanne Tronsaune

Petter Almås

Jørn Atle Vårhus