Det er tilsammen fem søkere som har fått tilskudd i denne omgang.

Roar Aksdal eier Sleggveien 8, og har fra fylkeskommunen fått 270.000 kroner i tilskudd. Pengene skal brukes til utbedring av skadde takkonstruksjoner, omlegging av torvtak og utbedring av eksisterende renner. Tilskuddet utgjør halvparten av den antikvariske merkostnaden av malingsarbeidende.

Fylkeskommunen viser til at det i fjor ble gitt tilskudd til tilstandsanalyse av tak, fordi det var nødvendig å få oversikt over hva som måtte gjøres for å få taket opp på et normalt vedlikeholdsnivå. Denne analysen var grunnlag for tilskuddssøknaden i år.

– Å sette i stand torvtaket er viktig for å forhindre videre utvikling av råteskade i takkonstruksjonen og underliggende konstruksjon og bygningsdeler. Det er også viktig å sette i stand eksisterende renner. Her er det satt vilkår om enten å skifte ut trerenne med kopi, eller med en stålrenne i sort farge, heter det i begrunnelsen for tilskuddet.

Proviantskrivergården

Maren Todal har fått 98.300 kroner i tilskudd. Pengene skal brukes til malingsfjerning med infrarød varme, avfetting/nøytralisering av underlag, påføring av rødsprit, samt til linoljemaling, kraftvask og rødsprit. Tilskuddet utgjør halvparten av den antikvariske merkostnaden av malingsarbeidende. Tilskuddet forutsetter en egenandel som tilsvarer 98.300 kroner.

Røros Malerservice har vurdert malingen på eksteriøret. På tre av fasadesidene på våningshuset har malingen begynt å slippe underlaget.

– For noen år siden ble det også utført en del «flikkarbeid» i fargekode som ikke er lik husets grunnfarge. Malingsslippet stammer fra at det ligger en fet okergrunning i treverket, og den kan føre til framtidige problemer dersom det ikke blir gjort noe med. Det anbefales derfor å fjerne all malingen på panelet før fasaden males på nytt, heter det i begrunnelsen for tilskuddet.

Beckholtgården

Aud Selboe har fått 25.300 kroner som skal brukes til istandsetting av portstolper ved Beckholtgården. Tilskuddet utgjør 70 prosent av kostnadene.

Beckholtgården ble fredet i 1940, og på gamle foto ser en at det er rekkverk på begge sider.

– Dagens rekkverk er ut fra materialer og tilvirkelsesmetode anslått til å være fra siste halvdel av 1980-tallet. Begge rekkverkene har seget på grunn av dårlig forankring i vegg og mulig bevegelse i grunnen. Limforbindelsene har løsnet og sammenføyningene er sklidd fra hverandre, og deler av rekkverket er råteskadet. Gelenderet er et element som bidrar til å gi fasadeuttrykket et fornemt preg, og er også et miljøskapende element i bybildet, heter det i begrunnelsen for tilskuddet.

Sleggveien 6

Bjørg Tønset har fått inntil 20.000 kroner i tilskudd til å få oversikt over råteskader i øverste omfar av tømmerkonstruksjonen på eldhuset, samt beskrivelse for utbedring og kostnadsoverslag for dette.

Uthusrekka er bygd om til bolig, og i søknaden beskrives problemer med kondens på grunn av oppvarming og at torva siger på torvtaket.

– Takkonstruksjonen har siden tidlig på 1960-tallet vært tekket med torvtak med bølgeeternitt som tettende sjikt. Det er ingen tvil om at det er behov for utbedring av takkonstruksjonen og underliggende bygningsdeler, men det er svært viktig å få oversikt over råteskaden i veggen og ha en plan for utbedring av denne ut over innkledning, skriver fylkeskommunen i begrunnelsen for tilskuddet.

Sleggveien 3

Berit Bakosgjelten har fått 10.000 kroner i tilskudd til å utarbeide tilstands- og tiltaksanalyse for tak og pipe på våningshuset. Tilskuddet er beregnet å dekke halvparten av kostnadene.

– Taktekking og beslag har utgått levetid, beslag har rustskader og det er tilløp til beksot-utslag på pipe. Det er viktig å få oversikt over et eventuelt skadebilde og tiltak som må gjøres, skriver fylkeskommunen i begrunnelsen for tilskuddet.