Disse rørosingene skal være meddommere de neste fire årene