Disse tynsetingene er valgt til å dømme i tingrett, jordskifterett og lagmannsrett

Kommunestyret i Tynset har valgt meddommere, skjønnsmedlemmer og medlemmer til forliksråd.