Disse vil bli personlig assistent i Tynset kommune

14 personer har søkt jobb som brukerstyrt personlig assistent i Tynset kommune.