Glad for at Stortinget skal behandle sammenslåing av domstoler: – Fikk positivt svar fra justisministeren

Av

Domstolskommisjonens anbefaling om å slå sammen Sør-Østerdal og Nord-Østerdal tingrett med alle andre tingretter på Hedmarken og i Gudbrandsdalen som Innlandet tingrett med hovedsete på Hamar, vil komme opp som en sak i Stortinget.