Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til kamp for domstolene på Tynset

– Forslaget fra Domstolkommisjonen til Innlandet tingrett med hovedsete i Hamar og rettssted på Tynset er så skjørt, at Domstoladministrasjonen som er overbygningen for domstoler kan legge ned rettsstedet på Tynset med et pennestrøk.