– Verket reduserer leiekostnadene for ungdomslag/-grupper for kommende skoleår ved å løfte aldersgrensa slik at alle lag og treningsgrupper i juniorklassene og yngre skal betale samme leiepris, sier Roar Aksdal i Verket Røros.

Frem til nå har alle lag og grupper fra og med 16 år betalt «seniorpris».

– Det betyr nå at 16/17-årslag og juniorlag/grupper får betydelig redusert halleiepris mot tidligere praksis. Eksempelvis vil et 16-årslag som bestiller treningstid for et helt skoleår nå betale 265 kroner per time i stedet for 455 kroner, sier Aksdal.

Med denne prisreduksjonen ønsker Verket å bidra til at idrettslagene kan opprettholde et godt og rimelig tilbud til ungdommene sine, slik at flere ungdommer fortsetter med aktiv idrett.

For Verket vil dette medføre en reduksjon i leieinntektene på 30.000-50.000 kroner per år.

– Årsaken til at Verket i en periode med betydelig høyere driftskostnader, særlig energikostnader, tar sjansen på å redusere leieinntektene, skyldes at vi har økt markedsinntektene gjennom nye profileringsavtaler med Rørosbanken, Ren Røros, Kjellmark og Rørosmeieriet som alle er profilert med store veggbanner og de to førstnevnte også med gulvreklame i Verket.

– En andel av disse markedsinntektene ønsker både vi og bedriftene å føre vi tilbake til idretten gjennom bedre leiebetingelser, sier Aksdal.