Drivere søker dispensasjon for etablering av ridebane og oppføring av leskur i Høsøien

Rebecha Røstum og Lasse Krohn Hansen har søkt Røros kommune om dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet langs vassdrag for å etablere ridebane, oppføring av leskur og fylling av fiskedam.