Hvert år forsvinner brøytestikker etter entreprenørene har satt dem opp langs fylkesvegene.

- Det er flere grunner til at vi har en sterk oppfordring om at trafikantene lar brøytestikkene få stå i fred, forteller seksjonssjef Arne Fredheim for vegseksjonen i Innlandet fylkeskommune.

- Brøytestikkene skal hjelpe trafikantene til å vise hvor vegen går. Denne funksjonen er spesielt viktig i dårlig vær slik som ved tåke og snøvær. Når brøytestikker av ulike årsaker forsvinner, bidrar dette til å gjøre trafikksikkerheten dårligere, fortsetter Fredheim.

I tillegg skal brøytestikkene hjelpe brøytemannskapene til å vise vegkanter og objekter langs vegene det er viktig å ta hensyn til for å unngå skader på materiell.

Det nærmer seg en ny vinter, og entreprenørene har allerede satt opp brøytestikker langs en rekke fylkesveger i Innlandet.

- Det er ikke uvanlig at brøytestikker forsvinner av ulike grunner slik som at de blir kjørt ned eller plukket med seg av trafikanter, forklarer Fredheim.

Arne Fredheim forteller videre at entreprenører derfor må sette opp igjen nye brøytestikker mange steder.

- Det koster fort 1000 kroner for hver brøytestikk entreprenørene må sette opp på nytt. Vi mener det er sløsing med penger å sette opp brøytestikker på nytt på grunn av hærverk, sier Fredheim avslutningsvis.

Han legger til at arbeidet og kostnaden med å sette opp nye brøytestikker går på bekostning av tid og penger som kan bli brukt til andre oppgaver på fylkesvegene.