– Folk kan vente seg besøk i tida framover, sier Tove Mette Tveråen, som håper at tolgingene vil ta godt imot skolemusikantene når de kommer rundt med basarbøkene sine. Lokalt nærings- og foreningsliv har bidratt med gevinster.

– Vi gjennomfører basartrekningen søndag 24. april, og vinnerne kunngjøres mandagskvelden 25. april, på vårkonserten vi holder sammen med kulturskolen, forklarer Tveråen.

Vårkonserten finner sted i Vidarheim på Tolga, og skolemusikken håper at riktig mange finner vegen hit for å få med seg både korpsmusikk og andre innslag.

– Konserten har tittelen «Korpsklang med mange strenger», sier Tveråen, og legger til at kulturskolen bidrar med tangenter og rytme, blåsegruppe, sang, fele og judo.

Tolga skolemusikkorps har fått krympet medlemstallet sitt litt i år, men Tveråen sier de likevel er optimister når det gjelder rekrutteringsarbeidet.s

– Vi er spilleklare både 1. mai og 17. mai, bekrefter Tove Mette Tveråen.

Men først er det altså vårkonsert neste mandag.