På Bortistu på Neby kan du sikre deg vinterveden og samtidig støtte byggingen av nye Neby bru. Det har Neby vel sørget for.

– Det er fire hageeiere som har fått hogget noen store trær og nå pakker vi de i vedsekker som selges til inntekt for Neby bru, forteller Else Nyheim.

I dette tilfellet er det faktisk slik at alle gode ting er fire, ikke tre selv om det altså handler om ved.

– Her har vi faktisk oppnådd flere gode ting. For det første blir det penger til et godt prosjekt, for det andre har fire hageeiere fått fjernet trær de ikke ønsker i hagen sin, for det tredje så er det sosialt og for det fjerde så bidrar vi med noe til samfunnet, sier Nyheim.

Ønsker du å spe på vinterveden ved å støtte Neby Bru så er det sjølbetjening på Bortistu.

– Det henger en kasse med giroer i her. Vi stoler på at folk er ærlige her, og det er de jo. Minsteprisen pr. sekk er 100 kroner, men det er lov å betale det mangedobbelte, pengene går tross alt til et godt formål, sier Nyheim som har hatt god hjelp under dugnaden.

– Om lag 20 medlemmer av Neby Vel har bidratt, og det er lagt ned 160 dugnadstimer. Nå har vi rundt 180 sekker med fin ved til salgs, sier hun i det Erik Waagan kommer for å ta i et tak, og han benytter anledningen til å komme med en oppfordring.

– Støtt opp om Neby bru, den blir viktig for hele Tynset. avslutter han.