Røros Slakteri AS sin dyrebil kom for langt ut på veikanten og veltet på en smal vei i Dalsbygda tirsdag ettermiddag.

- Det var 11 okser på bilen. Uhellet skjedde i veldig lav hastighet og det ble ingen skade på hverken sjåfør eller dyr, sier daglig leder i Røros slakteri, Kjell Ove Oftedal.

Det ble drevet bilberging til nærmere midnatt. Skadene på bilen er små.

- Når det gjelder dyrene ble de kontrollert umiddelbart etter uhellet og de ble også kontrollert av Mattilsynet tirsdag kveld, og allmentilstanden til dyrene ble vurdert som god. Når uhellet først var ute er vi glade for at alt gikk bra med sjåfør og dyr, og vi takker for god hjelp på omlessing av dyra, sier Oftedal.