Eidsiva-eierne kan få 650 millioner kroner i utbytte

Styret i Eidsiva Energi AS anbefaler generalforsamlingen å vedta et utbytte til eierne på 650 millioner kroner. Halvparten går til Oslo kommune, mens den andre halvparten går til eierkommunene i Innlandet.